PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemometrics - AP402002
Anglický název: Chemometrics
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Záměnnost : D402003, P402002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Aplikace pokročilých statistických metod (vícerozměrná pozorování, metody rozpoznávání vzoru, regresní analýza) pro zajištění kvality analytických výsledků a optimalizaci analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti doktorandského studia budou umět:

Používat vícerozměrné statistické metody

Používat lineární a nelineární regresi

Vyhodnocovat epidemiologické studie

Interpretovat výsledky měření

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Z: KVALIMETRIE 16 (Statistické metody v metrologii a analytické chemii), EURACHEM-ČR, 2009

Z: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (6th Edition), ISBN-13: 978-0273730422, Pearson, 2010

D: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, ISBN 978-0-321-62911-1, Pearson, 2012

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Úvod do vícerozměrných metod

2. Optimalizace jednorozměrných měření

3. Optimalizace vícerozměrných měření

4. ANOVA

5. MANOVA

6. Metoda hlavních komponent

7. Lineární diskriminační analýza

8. Korespondenční analýza

9. Interpretace epidemiologických studií

10. Programový soubor XLSTAT

11. Programový soubor UNSCRAMBLER

12. Regresní analýza

13. Nelineární regrese

14. Komplexní projekt - zadání a výklad

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

None

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Kurz není vhodný pro studenty, kteří již absolvovali předmět M402018 (N402042) Analytická chemometrika.

 
VŠCHT Praha