PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sensor analysis for PhD Students - AP402015
Anglický název: Sensor analysis for PhD Students
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Senzorová analýza pro doktorandy
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Záměnnost : P402015
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům metodický základ pro řešení analytických problémů s pomocí senzorů. Výuka zahrnuje výklad základních principů chemických senzorů, senzorové technologie, možností i omezení senzorů vzhledem k povaze vzorku s návazností na praxi. Hlavní důraz je kladen na nové trendy v senzorové analýze především při použiti senzorů pro diagnostické a terapeutické účely.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhnout vysoce citlivý a vysoce selektivní senzor k detekcí řady analytů v rozmanitých prostředích včetně biologických vzorků

Analyzovat informace získané během měření s jednotlivými chemickými senzory

Samostatně nacházet řešeni analytických problémů při činnosti jednotlivých chemických senzorů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Z: Turner A. P. F., Karube I., Wilson G. S., Biosensors: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, Oxford, 1987.

Z: Wolfbeis O.S, Mirsky V.M., Ultrathin Electrochemical chemo and biosensors, Springer Springer series on chemical sensors and biosensors, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006.

D: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Z: X. Zhang, H. Ju, J. Wang: Electrochemical sensors, biosensors and their biomedical applications, Academic Press, 2011.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (10.09.2019)
Studijní opory -

http://www.journals.elsevier.com/trends-in-analytical-chemistry

http://iopscience.iop.org/measurement-science-and-technology

Prezentace dodané na přednáškách

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, práce na zadaných projektech

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky senzoru: definice, základní pojmy, požadavky

2. Výrobní technologie senzorů: základní aspekty technologických procesů, materiály, struktury

3. Receptory v senzorech: principy, detekční mechanizmy

4. Senzory na bází "molecular imprinted polymers" (molekulárně tisknutých polymerů)

5. Interakce krve s pevným povrchem a biokompatibilita senzoru

6. Lipidové vrstvy

7. Enzymové senzory

8. Protilátky a imunosensory

9. Detekce genetických onemocnění, nádorová onemocnění, tumorové markery

10. Elektrolyty, distribuce elektrolytů v plazmě, stanovení vybraných iontů, detekce poruchy acidobazické rovnováhy

11. Vývoj neinvazivních senzorů

12. Nanotechnologie: jaké jsou vyhlídky pro senzory

13. Elektrochemicke senzory a možnosti inovací

14. Obhajoba individuálních projektů (praktická úloha)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Vstupní požadavky -

Základy analytické chemie a metod instrumentální analýzy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student vypracuje a obhájí literární rešerši

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha