PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Modern nanoscopic techniques for molecular investigation - AP403022
Anglický název: Modern nanoscopic techniques for molecular investigation
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Záměnnost : P403022
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (08.06.2019)
Předmět určený pro doktorandy shrnuje aktuálně používané techniky umožňující studovat jednoltivé molekuly a jejich soubory v nanoskopickém měřítku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti budou znalí

  • principů moderních nanoskopických technik
  • možností aktuální instrumentace pro jednoltivé techniky
Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (05.09.2019)

Z)Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar: Materials Characterization Techniques, CRC Press Boca Raton 2009, ISBN 978-1-4200-4294-8

Z) Chapter 11 "Analytical Nanoscopic Techniques: Nanoscale Properties" by Daisuke Fujita in "Metrology and Standardization of Nanotechnology: Protocols and Industrial Innovations", Editor(s): Dr. Elisabeth Mansfield Dr. Debra L. Kaiser Daisuke Fujita Professor, Marcel Van de Voorde Professor,2017 Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Print ISBN:9783527340392 |Online ISBN:9783527800308 |DOI:10.1002/9783527800308. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527800308.ch11#

Z) Brožek J.: Fyzikální chemie polymerů, skripta VŠCHT Praha, 2019.

D)Bienkowski, Pawel; Trzaska, Hubert: Electromagnetic Measurements in the Near Field (2nd Edition), SciTech Publishing 2012, ISBN 978-1-891121-06-7, Electronic ISBN 978-1-62198-829-8, Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEMFE0002/electromagnetic-measurements/electromagnetic-measurements

D)Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

elektronické materiály dostupné v doméně vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (04.09.2019)

1) Obecné principy mikroskopie se skenující sondou

2) Přehled technik mikroskopie se skenující sondou

3) Principy optických mikroskopií blízkého pole

4) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole ve viditelné oblasti - principy a instrumentace

5) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole ve viditelné oblasti - příklady aplikací

6) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole v infračervené oblasti - principy a instrumentace

7) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole v infračervené oblasti - příklady aplikací

8) Hrotem zesílená Ramanova spektroskopie - principy a instrumentace

9) Hrotem zesílená Ramanova spektroskopie - příklady aplikací

10) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole v terahertzové oblasti - principy a instrumentace

11) Mikroskopie a mikrospektroskopie blízkého pole v terahertzové oblasti - příklady aplikací

12) Superozlišená fluorescenční mikroskopie - stimulovaná emisní technika STED

13) Superozlišená fluorescenční mikroskopie - detekce jednotlivých fluoroforů

14) Elektronová nanoskopie

 
VŠCHT Praha