PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical Linear Algebra - AP413002
Anglický název: Numerical Linear Algebra
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : P413002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Předmět si klade za cíl rozšířit znalosti studentů v oblasti numerické lineární algebry. Přednášky pokrývají všechna důležitá témata včetně iteračních metod pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic a výpočet vlastních čísel. Studenti se také seznámí s principy podmíněnosti a stability.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Studenti:

Se budou orientovat v problémech lineární algebry, zejména budou znát vlastnosti a výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů.

Budou umět zvolit vhodnou metodu pro řešení soustavv lineárních algebraických rovnic.

Budou znát principy podmíněnosti a stability řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Z : G. Strang: Differential Equations and Linear Algebra. Wellesley-Cambridge, 2014.Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker, Inc. New York 1995;

Z: G. H. Golub, C. F. Van Loan: Matrix Computations, 3-rd ed., The John Hopkins University Press, 2012.

D : R. A. Horn and C. R. Johnson, Matrix analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

D: L.N. Trefethen, D. Bau III: Numerical Linear Algebra. SIAM Philadelphia, 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/classes/nla_2015/numerical_linear_algebra.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Přednášky a semináře.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Projekt na řešení složitějšího problému lineární algebry

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

1. Vlastní čísla, singulární hodnoty, singulární rozklad matice.

2. QR rozklad.

3. Gramova-Schmidtova ortogonalizace.

4. Householderova redukce matice na trojúhelníkový tvar.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Podmíněnost, stabilita, číslo podmíněnosti.

7. Stabilita Gaussovy eliminace. Pivotace.

8. Choleského rozklad.

9. Problém vlastních čísel.

10. Rayleighův kvocient, metoda inverzních iterací.

11. QR algoritmus pro výpočet vlastních čísel.

12. Arnoldiho iterační proces.

13. Metoda sdružených gradientů.

14. Předpodmínění

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (16.09.2019)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Příprava a obhajoba individuálního projektu spojená s ústní zkouškou

 
VŠCHT Praha