PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Robotic systems - AP445009
Anglický název: Robotic systems
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Záměnnost : P445009
Anotace -
Předmět bude seznamovat se teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti robotických systému, a počítačového vidění. Student bude řešit případové studie, vycházející z reality (robotické systémy pro domácí asistenci, ovládání hlasem, dálkové ovládání, ...).
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
  • využít pokročilé metody řízení a umělé inteligence pro řízení robotů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Huang, A., Ch., Chien, M., Ch.: ADAPTIVE CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS. World Scientific, 2010. ISBN: 978-981-4307-41-3

D: Mike Predko: Programming Robot Controllers. McGraw-Hill. 2002. ISBN: 978-0071408516

D: Rafael C. Gonzalez and Steven L. Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB, 2nd ed. Dorling Kindersley Pvt Ltd. 2006. ISBN: 978-8177588989

D: Kargerová Marie: Základy robotiky a prostorové kinematiky, ČVUT.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky, příprava projektu a řešení případových studií

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1) Rozdělení robotů, Funkce, Senzory a akční členy, kalibrace

2) Robotické manipulátory, optimalizace dráhy

3) Mobilní roboti - autonomní, dálkově řízení

4) Biologicky inspirované metody řízení robotů

5) Počítačové vidění

6) Multiagentové robotické systémy

7) Případová studie: Počítačové vidění a navigace robota

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha