PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Advanced Control Engineering - AP445010
Anglický název: Advanced Control Engineering
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P445010
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět bude rozšiřovat okruhy znalostí, které jsou pro specialistu v oboru řízení procesů nutností (Adaptivní řízení, pokročilé prediktivní řízení, Expertní řízení, …). Zároveň bude při návrhu výuky předmětu kladen důraz na rozvoj i tzv. soft-skills u studentů doktorského studia, a to zejména v oblasti schopností prezentovat a obhajovat dosažené výsledky odborné práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a nelineární prediktivní metody řízení

Používat optimalizační metody a umělou inteligenci při modelování a řízení procesu

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: CAMACHO, E.F., BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer-Verlag London Limited, 2007. 978-1-85233-694-3

Z: MACIEJOWSKI, J. M. Predictive Control with Constraints. Harlow (UK) : Prentice Hall, 2002. ISBN 0-201-39823-0.

D: BAOTIC, M., CHRISTOPHERSEN, F. J.,MORARI, M. Constrained Optimal Control of Hybrid Systems With a Linear Performance Index. IEEETrans. on Automatic Control, 51(12):1903-1919, December 2006.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednášky, příprava projektu a řešení případových studií

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Adaptivní metody řízení technologických procesů

2. Rekurentní metoda nejmenších čtverců

3. On-line odhad parametrů modelu

4. Odhad stavů procesu

5. Pokročilé prediktivní řízení technologických procesů

6. Linearizované metody prediktivního řízení

7. Nelineární prediktivní řízení

8. Případová studie: Nelineární prediktivní řízení

9. Využití umělé inteligence pro řízení technologických procesů

10. Využití fuzzy pro řízení technologických procesů

11. Expertní systémy řízení technologických procesů

12. Expertní systémy řízení bioprocesů

13. Případová studie: Řízení bioprocesů

14. Semestrální projekt

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Vypracování a obhajoba tří samostatných projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

 
VŠCHT Praha