PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sustainable Human Resource Management - AP501014
Anglický název: Sustainable Human Resource Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D101001
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)
The course deals with human resource management in terms of its concepts, models, strategies, and practices. It focuses on contradictory and discussed trends that go-ahead to sustainable business development and affect working life quality. It focuses on current knowledge and predictions that can anticipate managing people and leadership in different types of organizations and working conditions.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

Course requirements:

To prepare a seminar work on a pre-arranged topic. The extent of a presentation is max. 15 slides. The work is discussed at a round table and following a debate. Part of the discussion is answering a question that randomly chooses from 14 topics in the syllabus. The discussion is in front of a panel of two evaluators: a course guarantor and a business representative.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

Armstrong, M., Taylor, S. Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13rd ed. KoganPage, 2014. 440 p. Retrieved from

Brewster, Ch., Houldsworth, E., Sparrow, P., Vernon, G. International Human Resource Management. 4th ed. London: CIPD, 2016. 511 p.

Dessler, G. Human Resource Management. 16th ed. Global edition. UK: Pearson, 2020. 728 p.

Ehnert, I. Sustainable human resource management. Berlin, Heidelberg: Physica-Verlag, 2009. 306 p. Retrieved from

Human Resource Management. University of Minnesota Libraries Publishing, 2016. 459 p. https://dx.doi.org/10.24926/8668.0801

Poór, J., Engle, A. D., Kovács, I. É., Morley, M. J., Kerekes, K., Slavic, A., Berber, N., Juhász, T., Zaharie, M., Legnerová, K., Dvořáková, Z., Stor, M., Suchodolski, A., Buzády, Z., and Abdrazakova, A. (2020). Multinationals and the evolving contours of their human management practices in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Employee Relations [online]. 42(3), 582–608. eISSN 0142-5455. DOI: 10.1108/ER-01-2019-0082.

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W., Ulrich, M. Victory through organization: why the war for talent is falling your company and what you can do about it. New York, Mc.Graw-Hill, 2017, 293 p.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

1. Theory and practice in the development of personnel/human resource management

2. Organization of the personnel/HR department and personnel activities

3. Quality of working life and working conditions

4. Recruitment, selection, and orientation

5. Performance management and performance appraisal

6. Compensation and benefits

7. Education and development

8. Collective labor relations

9. Teamwork

10. Talent management, succession planning, career management

11. Sustainable human resources management

12. Toxic labor relations and precarious employment

13. People management in small and medium-sized companies

14. International human resources management

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (15.12.2020)

To prepare a seminar work on a pre-arranged topic. The extent of a presentation is max. 15 slides. The work is discussed at a round table and following a debate. Part of the discussion is answering a question that randomly chooses from 14 topics in the syllabus. The discussion is in front of a panel of two evaluators: a course guarantor and a business representative.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha