PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Project B - AV352054
Anglický název: Project B
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/15, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Je záměnnost pro: AV963004
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.04.2021)

Literature review on a selected topic

Laboratory experiments related to the given theme

Data processing

Consultations with a working team

Project elaboration

Results presentation

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.04.2021)

Before the beginning of the semester the student is obliged to provide the Department of International Relations with a topic of his/her project work which s/he would like to perform at the ICT Prague. Based on this information a suitable supervisor from a respective ICT Department will be assigned to the student.

 
VŠCHT Praha