PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Innovation Makers - AV501006
Anglický název: Innovation Makers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (09.05.2022)
The course is based on these topics: The first part: 1. Introducing to marketing. Changing marketing environment 2. Marketing research and forecasting – process, rules, methodology. 3. Marketing management. Marketing strategies and plans. 4. Analyzing customer behavior and markets. Customer satisfaction and loyalty The second part: 5. Segmentation, targeting and positioning. 6. Product, services and brands, managing brands, brand equity. 7. Pricing. 8. Distribution, e-commerce. 9. Integrated marketing communication strategy and tools of communication mix.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (09.05.2022)

The expected outcome of the course is that students will:

• understand the scope, basic tools, and key marketing activities in context with building marketing strategy and brand strategy,

• understand the principle of key marketing trends.

The team presentation based on knowledge of the discussed topics.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (09.05.2022)

KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017.

KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. 15th Edition. Harlow: Pearson, 2015.

KERIN, R., HARTLEY, S. Marketing. 14th Edition. McGraw-Hill Education, 2018.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (09.05.2022)

1. Introducing to marketing. Changing marketing environment

2. Marketing research and forecasting – process, rules, methodology.

3. Marketing management. Marketing strategies and plans.

4. Analyzing customer behavior and markets. Customer satisfaction and loyalty

5. Segmentation, targeting and positioning.

6. Product, services and brands, managing brands, brand equity.

7. Pricing.

8. Distribution, e-commerce.

9. Integrated marketing communication strategy and tools of communication mix.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (09.05.2022)

No additional knowledge is required.

 
VŠCHT Praha