PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř anorganické chemie II - B101006
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Jankovský Ondřej prof. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB101006, N101004
Je záměnnost pro: AB101006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Laboratoře jsou zaměřeny na chemii kovů, včetně koordinačních sloučenin. Studenti provádějí řadu navazujících preparačních prací (tzv. bezodpadovou technologií), kdy jsou zpracovávány všechny podíly obsahující příslušný kov. Práce je zakončena látkovou bilancí kovu. Součástí laboratoří jsou kvalitativní reakce kationtů včetně jejich určení v neznámém vzorku. Talentovaní studenti mohou být vybráni na přípravu složitějších sloučenin s využitím nových přístrojů ústavu.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně a s ohledem na bezpečnost zvládat všechny laboratorní techniky

Analyzovat a řešit náročnější vícestupňové přípravy chemikálií

Provádět celkové bilance základního prvku v preparační řadě

Ovládat použité složitější laboratorní přístroje

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Literatura -

K. Rubešová a kol.: Laboratoř anorganické chemie II, VŠCHT Praha, 2017, ISBN: 978-80-7080-983-9

(online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/26771/mod_resource/content/3/RUBE%C5%A0OV%C3%81_K._Laborato%C5%99_anorganick%C3%A9_chemie_II._2017.pdf)

D. Sýkorová a L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, ISBN: 80-7080-452-1

V. Flemr a E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001, ISBN: 80-7080-435-1

Poslední úprava: Mastný Libor (19.02.2018)
Studijní opory -

Program LACh I a preparační práce: https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/35024/mod_resource/content/1/Program%20Laborato%C5%99%C3%AD%20anorganick%C3%A9%20chemie%20II%20%28N101004%29.pdf

Laboratorní deník: https://e-learning.vscht.cz/mod/url/view.php?id=3906

Výstražné symboly nebezpečnosti látek a směsí: https://prezi.com/embed/9pbb6hy3_was/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=no&autohide_ctrls=0

Bezpečnost práce v laboratoři - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3002

Základní laboratorní techniky - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3001

OACH-I - https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=2

Poslední úprava: Mastný Libor (06.06.2024)
Sylabus -

1. Chemie nepřechodných a přechodných kovů.

2. Přípravy sloučenin různými preparativními technikami (tavení, srážení, cementace).

3. Látková bilance při chemických reakcích.

4. Oxidačně-redukční reakce sloučenin kovů.

5. Příprava koordinačních sloučenin.

6. Práce s iontoměniči

7. Bezodpadová technologie ("preparační řady").

8. Analyticky důležité reakce kationtů kovů.

9. Kvalitativní důkaz kationtů kovů v neznámých vzorcích.

https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/35024/mod_resource/content/1/Program%20Laborato%C5%99%C3%AD%20anorganick%C3%A9%20chemie%20II%20%28N101004%29.pdf

Poslední úprava: Mastný Libor (19.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I - N101005

Laboratoř z anorganické chemie I - N101003(3A)

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen provedením všech laboratorních prací, odevzdáním protokolů a splněním závěrečného testu.

  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
Poslední úprava: Mastný Libor (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
4 / 4 96 / 112
 
VŠCHT Praha