PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Materiály a technologie v automobilovém průmyslu - B106007
Anglický název: Materials and technologies in automotive industry
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Čadek Drahomír Ing. Ph.D.
Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N106030
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (09.01.2018)
Cílem předmětu je poskytnout informace o materiálech a technologiích používaných v automobilovém průmyslu. Zmíněny jsou výroba a zpracování ocelí, litin, neželezných kovů, kaučuků, termoplastů, skel i keramických materiálů. Ve vztahu ke všem typům materiálů jsou diskutovány příslušné technologie zpracování včetně povrchových úprav.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Volit materiály pro použití v automobilovém průmyslu.

Optimalizovat technologie zpracování materiálů pro automobilový průmysl.

Volit vhodné typy provozních náplní s ohledem na materiálové složení pohonné jednotky.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Ducháček V.: Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití (skriptum). VŠCHT, Praha, 2006.

D: McMahon C. J.: Structural Materials, Merion Books, Philadelphia, 2004.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (09.01.2018)

Je k dispozici e-learningový kurz (https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=240)

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (05.03.2018)

1. Oceli, litiny

2. Slitiny hliníku

3. Slitiny ostatních neželezných kovů

4. Kaučuky

5. Ostatní polymerní materiály

6. Skla

7. Keramika

8. Kompozitní materiály

9. Organické látky (paliva, maziva, chladiva)

10. Zpracování kovových materiálů

11. Zpracování polymerních materiálů

12. Zpracování skla a keramiky

13. Spojování materiálů

14. Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Vykonání písemné zkoušky, odevzdání literární rešerše (projektu) na zadané téma.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha