Úvod do studia materiálů - B108002
Anglický název: Introduction to Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z108004
Je záměnnost pro: AB108002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)
Student si osvojí základní představu o používaných materiálech v současnosti. Získá přehled o tradičních materiálech: - Keramika, sklo, anorganická pojiva - Plasty a kaučuky - Kovy a slitiny - Kompozity Kromě toho získá i základní informace o progresivních materiálech současnosti: - Nanomateriály - Inteligentní materiály
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se ve spektru současných materiálů

Vybrat pro danou aplikaci vhodný materiál

Mít základní představu o degradačních procesech v materiálech

Literatura -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

Z:Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT Praha, 2005, 8070805684

Studijní opory -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

Studijní materiály v elektronické formě

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (15.03.2024)

1. Materiály - definice, rozdělení. Význam materiálů v historii

2. Chemická vazba a vnitřní struktura materiálů

3. Užitné vlastnosti materiálů-mechanické, elektrické, magnetické, optické,tepelné, chemické

4. Keramika

5. Skelné materiály

6. Polymery - příprava, struktura, vlastnosti

7. Termoplasty, kaučuky, pryskyřice

8. Vodiče, polovodiče, izolanty, supravodiče

9. Materiály s optickými a magnetickými vlastnostmi

10. Kovy - železo

11. Neželezné kovy

12. Stavební materiály

13. Speciální a kompozitní materiály

14. Degradace materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (09.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc. (05.03.2018)

Ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
4 / 3 112 / 84