PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do studia materiálů - Z108004
Anglický název: Introduction of Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kratochvíl Bohumil prof. RNDr. DSc.
Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: N108004, AB108002, B108002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Materiály - definice, rozdělení. Význam materiálů v historii

2. Chemická vazba a vnitřní struktura materiálů

3. Užitné vlastnosti materiálů-mechanické, elektrické, magnetické, optické,tepelné, chemické

4. Keramika

5. Skelné materiály

6. Polymery - příprava, struktura, vlastnosti

7. Termoplasty, kaučuky, pryskyřice

8. Vodiče, polovodiče, izolanty, supravodiče

9. Materiály s optickými a magnetickými vlastnostmi

10. Kovy - železo

11. Neželezné kovy

12. Stavební materiály

13. Speciální a kompozitní materiály

14. Degradace materiálů

 
VŠCHT Praha