PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Struktura krystalů - B108007
Anglický název: Structure of Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět rozebírá makro a mikrosymetrii s použitím Schoenfliessova a Hermann-Mauguinova značení. Součástí přednášek je praktické procvičení generování ekvivalentních a speciálních pozic. Rozvíjí představivost a orientaci v prostoru.
Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

orientovat se v základní krystalografické problematice, rozumět principu generování bodových

a jednoduchých prostorových grup v Schoenfliessově a Hermann Mauguinově notaci. Obě notace

jsou vyučovány z důvodu univerzálnosti využití znalostí jak v krystalografii, tak i např.

ve spektroskopii.

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Literatura -

Z:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické podobě

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Sylabus -

1. Definice krystalu, souřadnicový systém

2. Makroskopická souměrnost

3. Obecné ekvivalentní pozice

4. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie

5. Kombinace prvků symetrie

6. Bodové grupy

7. Krystalová mřížka

8. Mikroskopické prvky souměrnosti

9. Mezinárodní krystalografické tabulky - základní orientace

10. Příklady jednoduchých prostorových grup

11. Výpočty v elementární buňce,

12. Speciální pozice, strukturní typy anorganických látek

13. Alotropie, polymorfie

14. Reálný krystal, typy poruch

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika I

Poslední úprava: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha