PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Monokrystaly - B108008
Anglický název: Single Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Anotace -
Syntetické monokrystaly představují moderní materiály s širokým spektrem aplikací např. v elektronice, optice, přenosu a zpracování informací, detekci záření aj. Posluchači v rámci přednášek získají základní informace o vztazích mezi složením, strukturou a vlastnostmi krystalů různých materiálů a využití monokrystalů v praxi.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

znát vztahy mezi strukturou a vlastnostmi krystalických materiálů

zvolit typy monokrystalů pro požadovanou aplikaci

vybrat vhodné metody přípravy monokrystalů

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Literatura -

Z: Callister W. D.,Materials Science and Engineering. An Introduction, John Wiley and Sons, 2007, 0471736961

Z: Šesták J., Strnad Z., Tříska A. a kol., Speciální technologie a materiály, Academia Praha, 1993, 8020001484

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Studijní opory -

Studijní materiály v elektronické podobě

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Sylabus -

1. Morfologie krystalů, jejich významné fyzikální vlastnosti a hlavní oblasti praktického využití monokrystalů

2. Proces krystalizace: fázové rovnováhy, tvorba zárodků a růst krystalů

3. Základní metody používané pro přípravu monokrystalů

4. Monokrystaly kovů

5. Polovodivé krystaly

6. Tenké monokrystalické vrstvy

7. Dielektrické, feroelektrické a piezoelektrické krystaly

8. Krystaly magnetik

9. Monokrystaly pro optické využití

10. Luminiscenční materiály

11. Optoelektronické materiály

12. Syntetický diamant a tvrdé materiály

13. Umělé kameny pro šperkařské využití

14. Příprava monokrystalů pro rentgenovou strukturní analýzu

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N108004 a N444001.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
Studijní prerekvizity -

Úvod dod studia materiálů, Fyzika I

Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2021)
 
VŠCHT Praha