PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie zpracování polymerních materiálů - B112004
Anglický název: Technology of Polymeric Materials Processing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N112006
Je záměnnost pro: N112006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Jsou prezentovány principy technologických pochodů při zpracování plastů a kaučuků. Návaznost na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, předmět dále souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní technologie zpracování polymerních materiálů včetně technologických a materiálových limitů.

Vybrat vhodnou technologii pro daný výrobek.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. ISBN: 80-7080-367-3

D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5

D: Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, 1994. ISBN: 0-8247-9112-6

Poslední úprava: Čadek Drahomír (27.06.2024)
Studijní opory -

Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. ISBN: 80-7080-367-3

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia se uskutečňuje formou průběžných testů. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem. Součástí hodnocení jsou výsledky testů.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Sylabus -

1. Přípravné zpracování - doprava surovin, míchání a hnětení, granulace, mletí.

2. Vytlačování - vytlačovací stroje, děje ve šnekovém vytlačovacím stroji.

3. Vytlačovací hlavy vytlačovací linky, měření, regulace.

4. Válcování - kalandry, kompenzace prohnutí válců, výroba fólií, pogumování kordů.

5. Lisovací technologie - lisování a přetlačování, lisy.

6. Vstřikování - vstřikovací a uzavírací jednotka, základní technologické parametry.

7. Modifikace vstřikovacího procesu.

8. Formy - typy, základní konstrukční prvky. Zásady navrhování výlisků.

9. Tvarování za tepla.

10. Výroba lahví a dutých předmětů - vytlačovací a vstřikovací vyfukování.

11. Máčení, natírání, odlévání a lití, lepení, lakování.

12. Reakční vstřikování, zvlákňování, výroba laminátů, výroba lehčených materiálů.

13. Doplňkové technologie - 3D tisk, svařování, povrchové úpravy, obrábění plastů.

14. Zpracování polymerního odpadu.

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Vstupní požadavky

Jsou vyžadovány vstupní znalosti základních kurzů fyziky, fyzikální chemie, chemického inženýrství.

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie, Chemické inženýrství

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování ústní zkoušky s výsledkem E nebo lepším.

Poslední úprava: Kuta Antonín (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha