PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioinformatický seminář II - B143005
Anglický název: Bioinformatics seminar II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (01.03.2018)
V rámci Bioinformatického semináře II budou mít studenti možnost diskutovat a řešit problémy vzniklé při tvorbě bakalářských prací. Nedílnou součástí semináře je též "nácvik" obhajoby bakalářské práce, tj. příprava odborné prezentace a její přednesení před publikem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Studenti budou umět:

formulovat problémy

připravit si odbornou prezentaci

přednést prezentaci před publikem v daném časovém úseku

Literatura -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

D: Plamínek Jiří, Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět, Grada 2012, ISBN: 978-80-247-4484-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

žádné

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Vypracování prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

1. - 2. Prezentace témat bakalářských prací

3. - 4. Identifikace problémů při řešení bakalářských prací

5. - 10. Konzultace a řešení problémů

11. - 13. Příprava obhajoby bakalářské práce

14. Prezentace bakalářské práce a její obhajoba před publikem

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Biochemie, molekulární genetika a bioinformatika v rozsahu základních kursů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (16.02.2018)

Klasifikovaný zápočet hodnotí kvalitu prezentace.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha