PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Správa výpočetních systémů - B143006
Anglický název: Computational systems management
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je postaven na sérii praktických cvičení z oblasti správy výpočetních systémů. Cílem je seznámit studenty s architekturou a technickým vybavením počítačů, poskytnout přehled o fungování výpočetních systémů a počítačových sítí, a vysvětlit funkci správce systémových zdrojů. Pozornost je také zaměřena na význam a principy vývoje software, jeho kategorizaci a vztah vůči hardware.
Poslední úprava: Čech Petr (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Rozumět obecným principům a architektuře výpočetních systémů a na nich provozovaným službám.
  • Rozumět funkci počítačových sítí, síťových prvků a síťových protokolů.
  • Ovládat základní principy efektivního vývoje software.
  • Rozumět vztahu mezi hardware a software.
Poslední úprava: Čech Petr (31.01.2018)
Literatura -

Z: Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2014, ISBN 978-0133591620

Z: Doug Lowe, Networking All-in-One For Dummies, 2010, ISBN 978-0470625873

D: William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, ISBN 978-1593273897

D: Zbyšek Voda, Průvodce světem Arduina, 2017, ISBN 978-80-87106-93-8

D: Scott Chacon, Pro Git (český překlad), 2009, ISBN 978-80-904248-1-4

Poslední úprava: Čech Petr (25.03.2019)
Studijní opory -

http://www.abclinuxu.cz

http://www.root.cz

http://www.stackoverflow.com

Poslední úprava: Čech Petr (31.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Docházkový list. Řešení závěrečného testu.

Poslední úprava: Čech Petr (13.02.2018)
Sylabus -

1. Logické obvody.

2. Architektura výpočetních systémů.

3. Hardware. Komponenty výpočetních systémů. Periferie.

4. Software. Metodologie vývoje. Testování.

5. Operační systémy. Funkce a struktura správce systémových zdrojů.

6. Instalace a správa operačního systému.

7. Souborové systémy. Zálohování dat. Externí úložiště.

8. Kryptografie a hashování. Principy a odpovídající datové struktury.

9. Verzovací systémy.

10. Počítačové sítě. Modely, architektura a infrastruktura.

11. Síťové protokoly.

12. Datová komunikace. Přenosová média.

13. Výpočetní modely a vzdálený přístup.

14. Virtualizace.

Poslední úprava: Čech Petr (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Čech Petr (12.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Závěrečný test.

Poslední úprava: Čech Petr (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Účast na seminářích 1.8 50
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha