PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Využití databází a jazyka SQL - B143052
Anglický název: Use of databases and SQL
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (26.07.2019)
V rámci kurzu se účastníci seznámí s relačními databázemi a metodami efektivního přístupu k datům. Dále se seznámí s dotazovacím jazykem SQL pro správu databází.
Literatura
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

Gehrke Ramakrishnan, Database Management Systems 3rd ed., 2003, 0-07-123151-X

Alex Kriegel, SQL Bible 2nd ed., 2008, 978-0-470-22906-4

Sylabus
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.07.2019)

Úvod do databází.

Relační databáze.

Jazyk SQL.

Jazyk SQL - Pokročilé dotazování.

Využití databází pomocí programovacího jazyka.

 
VŠCHT Praha