PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Statistická analýza dat - B143053
Anglický název: Statistical data analysis
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Šnupárková Jana RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)
Cílem kursu je seznámit studenty srozumitelnou formou se základy statickí analýzy dat. Probíraná témata začínají průzkumovou analýzou data (grafy ve statistice, popis rozdělení pomocí průměru a směrodatné odchylky) a pokračují přes intervaly spolehlivosti, testování statistických hypotéz a analýzu rozptylu až ke korelační a regresní analýze.
Literatura
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)
  • Oldřich Kříž, Marek Sedlačík, Jiří Neubauer - Základy statistiky, Grada 2016, ISBN 978-80-247-5786-5
  • Luboš Marek a kol.- Statistika v příkladech, Microsoft Professional Publishing 2016, ISBN 9788074311536
  • Vladimír Rogalewicz - Pravděpodobnost a statistika pro inženýry, skripta FBMI ČVUT 2007, ISBN 978-80-01-03785-0

Sylabus
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (12.08.2019)

Popisná statistika - grafické znázornění

Popisná statistika - míry centrality

Popisná statistika - míry variability

Popisná statistika - normální rozdělení

Popisná statistika - zešikmená rozdělení

Výběrové rozdělení

Centrální limitní terorém

Statistické usuzování - interval spolehlivosti

Statistické usuzování - testování hypotéz I

Statistické usuzování - testování hypotéz II

Statistické usuzování - testování hypotéz III

Statistické usuzování - analýza rozptylu

Statistické modelování - korelace

Statistické modelování - lineární regrese

 
VŠCHT Praha