PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Anorganické materiály památek I - B148001
Anglický název: Inorganic materials of monumets I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Kubásek Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148004
Je záměnnost pro: N148004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)
Předmět poskytuje přehled o základních anorganických materiálech památek - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice, kovech a pigmentech. Jsou podány základní informace o struktuře, původu, surovinách a výrobě materiálů a jejich základních vlastnostech. U každé skupiny materiálů je kladen důraz na vysvětlení vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a použitím materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

Studenti budou umět:

posoudit anorganické materiály používané v památkové péči (kámen, kovy, sklo, keramiku, stavební pojiva, staviva a pigmenty), především získají základní přehled o struktuře, výrobě a vlastnostech těchto materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Z: Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha, 2005, 8070805684

D: Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York, 1994, 0471581283

D: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

D: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

D: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

D: Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha 2006

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

D: Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích I. díl, Academia, 2005

D: Kloužková, A.; Kotlík. P a kol.: Slinutá a pórovitá keramika I, II. STOP, Praha 2011

Studijní opory -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujících

Sylabus -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (21.02.2018)

1. Materiály – úvod, definice, historie, rozdělení anorganických materiálů památek

2. Kámen - původ, struktura, základní vlastnosti

3. Stavební pojiva - struktura, základní vlastnosti

4. Staviva - struktura, základní vlastnosti

5. Keramika – základní charakteristika, struktura a základní vlastnosti keramiky vyrobené z přírodních surovin

6. Keramika - keramické suroviny a jejich úprava

7. Keramika- obecné výrobní schéma, výroba tradiční keramiky

8. Sklo základní charakteristika, struktura, a vlastnosti

9. Sklo – základní historické suroviny, vývoj sklářských technologií

10. Kovy - Definice, kovová vazba, historie, rozdělení

11. Kovy - Struktura kovů, struktura slitin, fázové rovnováhy v jednosložkových a dvousložkových soustavách slitiny kovů

12. Kovy - Deformační chování, základní mechanické vlastnosti

13. Kovy - Slitiny Fe, Slitiny Al, Mg, Ti, Pb, Zn, Sn, Cu, Ni – přehled a základní užitné vlastnosti

14. Pigmenty

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (14.02.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Základy anorganické chemie nebo Obecná a anorganická chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (15.02.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (20.02.2018)

Úspěšné složení písemné zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha