PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Anorganické materiály památek II - B148002
Anglický název: Inorganic materials of monumets II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Novák Michal Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148004, N148004A
Je záměnnost pro: N148004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje přehled o možných poškozeních základních anorganických materiálů památkových objektů - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice a kovech. Jsou podány základní informace o korozi kovových a korozi a degradaci anorganických nekovových materiálů. U každé skupiny anorganických materiálů jsou uvedeny metody jejich konzervace a restaurování s ukázkami z praxe.
Poslední úprava: Kouřil Milan (15.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní znalosti o vlastnostech, složení a metodách konzervace anorganických materiálů (kámen, kovy, sklo, keramiky, stavební pojiva a staviva)
Poslední úprava: Kouřil Milan (15.02.2018)
Literatura -

Z: Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha 2005

D: Vojtěch D.: Kovové materiály, VŠCHT Praha 2006

Z: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně 2011

D: Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York 1994

Z: Kotlík P. a kol.: Stavební materiály historických objektů, VŠCHT Praha 1999

D: Rovnaníková P.: Omítky. STOP, Praha 2002

D: Kolektiv autorů: Vápno. STOP Praha 2001

D: Vaněček I.: Nástěnné malby. STOP Praha 2000

D: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.

D:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha, 1988, ISBN: 0482681

Z:Koob P.S: Conservation and Care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, London 2006.

Z:Zlámalová Cílová, Z., Knězů Knížová M., Kučerová I.: Metodika konzervování-restaurování objektů ze skla s nízkou chemickou odolností, 2015. http://invenio.nusl.cz/record/204173

Poslední úprava: Kučerová Irena (22.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kouřil Milan (15.02.2018)
Sylabus -

1. Keramika – typy historické keramiky včetně příslušných povrchových úprav a jejich stabilita

2. Keramika – archeologická nízkopálená pórovitá keramika, poškození, degradace, restaurování

3. Keramika – slinutá klasická keramika- kamenina, porcelán, poškození, degradace, restaurování

4. Sklo – typy historických skel a jejich zušlechťování

5. Sklo – chemická odolnost archeologického a historického skla

6. Sklo – restaurování archeologického a historického skla

7. Kovy - Slitiny Fe – diagram Fe-C, výroba, mechanické vlastnosti, vliv legujících prvků, tepelené zpracování

8. Kovy - Neželezné kovy a jejich slitiny – výroba, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování

9. Kovy - Technologie zpracování kovů a slitin

10. Kovy - Principy degradace a koroze, protikorozní ochrana, povrchové úpravy

11. Kámen a staviva – zpracování a výroba, vlastnosti, použití

12. Stavební pojiva I – výroba, vlastnosti, použití

13. Stavební pojiva II – výroba, vlastnosti, použití

14. Příčiny poškození stavebních materiálů a jejich sanace

Poslední úprava: Kučerová Irena (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

B148001 Anorganické materiály památek I

Poslední úprava: Kouřil Milan (15.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu.

Poslední úprava: Kouřil Milan (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha