PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Figurální kreslení - B148013
Anglický název: Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Stoss Jan MgA.
Záměnnost : N148026
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují grafických studií figury a jejích detailů (hlavy, ruky apod.)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

kreslit studie stojící, sedící a pohybující se figury

kreslit studie datailů figury (hlavu, ruku aj.)

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Sedící figura v životní velikosti.

2. Stojící figura v životní velikosti - v lince I.

3. Stojící figura v životní velikosti - v lince II.

4. Ležící figura s důrazem na perspektivu.

5. Kresba sádrové figury s draperií.

6. Kresba živého modelu s důrazem na výraz I.

7. Kresba živého modelu s důrazem na výraz II.

8. Figura s naznačenou kostrou v těle I.

9. Figura s naznačenou kostrou v těle II.

10. Figura s naznačenou kostrou v těle III.

11. Kresba figury s důrazem na ruce.

12. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka I.

13. Kresba sedící figury s důrazem na nohy v perspektivě - linka II.

14. Studium výrazů obličeje.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

Věcné kreslení, Výtvarné cvičení I, Výtvarné cvičení II

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích a vypracování kreseb dle zadání v stanovené kvalitě.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha