PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Historie výroby a zpracování textilií - B148014
Anglický název: History of Textiles Manufacturing and Processing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Studničková Jarmila Ing. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N148027
Anotace -
Předmět seznamuje studenty s vývojem výroby a zpracování textilních materiálů.
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • rozpoznat jednotlivé techniky rukodělné výroby textilií od prvopočátku až po současnost
 • orientovat se v určování období vzniku textilií
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Literatura -

Z:Mary Schoeser: World Textiles - A Concise History, London 2003 - ISBN 0-500-20369-5

Z:Jitka Staňková: České lidové tkaniny - technologie lidové výroby, Praha 1989

Z:Volkmar Ganzhorn: Der orientalische Tepiche ISBN 3-8228-0397

D:Jiřina Langhammerová: Pro šikovné ruce, Praha 1975

D:Ernst Flemming: Textile Künste - Weberei/Stickerei/Spitze, Leipzig (antikva)

D:Karl Kasper:Bunter Traum auf geweben Grund, Berlin (antikva)

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Metody výuky

Studium předmětu probíhá prezentační formou přednášek, doplněných vzorkovou a fotografickou dokumentací.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Průběh zkoušky: písemný test + ústní zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Sylabus -
 • Kdy a jak vznikaly první textilie.
 • Zpracování materiálu - ruční předení, výroba plsti, šňůr. -Techniky s jednou nekonečnou nití - ruční šití a ruční výšivka,
 • Techniky s jednou nekonečnou nití - pletení bez nářadí, pletení na cívce, pletení na jehlicích, háčkování.,
 • Techniky s jednou nekonečnou nití - síťování, šitá krajka.
 • Techniky s jednou soustavou nití - paličkování, drhání, pletení na rámu.
 • Techniky s dvěma soustavami nití - výroba tkanic, popruhů, stuh, tkaní na neúplném rámu,
 • Techniky s dvěma soustavami nití -tkaní na destičce, tkaní na karetkách, vázání na formě,
 • Tkaní na rámu v ploše - kelimy, ručně vázané koberce,
 • Tkaní na rámu v ploše - gobelíny a tvorba tapisérií,
 • Tkaní na rámu v ploše - ruční tkaní na stavu -
 • Vývoj a postupná mechanizace tkalcovského stavu.
 • Barvení přírodními barvivy,
 • Malba na textil.
 • Ruční tisk - druhy tisku a historický vývoj, způsoby potiskování.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kučerová Irena (05.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou (ústní a písemná část).

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha