PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konzervování textilu - B148017
Anglický název: Textile Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148031
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
Předmět shrnuje základní postupy využívané při konzervování předmětů z textilních materiálů. Zabývá se možnostni čištění textilií, jejich adjustací a preventivní konzervací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Student bude umět:

metody a technologie konzervování textilních objektů

provést a vyhodnotit průzkum textilního předmětu

na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout optimální postup pro konzervování či restaurovaní předmětu

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

1. Postupy konzervování textilií

2. Průzkum textilních předmětů

3. Čištění textilií pomocí rozpouštědel

4. Čištění textilií mokrou cestou

5. Povrchově aktivní látky

6. Odstraňování nečistot pomocí chemických reakcí

7. Bělení textilií

8. Konsolidanty a adheziva

9. Konzervování archeologických textilií I

10. Konzervování archeologických textilií II

11. Konzervování kovů na textilu I

12. Konzervování kovů na textilu II

13. Dezinfekce textilií

14. Adjustace a způsoby uložení textilií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat. Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha