PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Konzervování textilu - B148017
Anglický název: Textile Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148031
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět shrnuje základní postupy využívané při konzervování předmětů z textilních materiálů. Zabývá se možnostni čištění textilií, jejich adjustací a preventivní konzervací.
Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

metody a technologie konzervování textilních objektů

provést a vyhodnotit průzkum textilního předmětu

na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout optimální postup pro konzervování či restaurovaní předmětu

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Literatura -

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Sylabus -

1. Postupy konzervování textilií

2. Průzkum textilních předmětů

3. Čištění textilií pomocí rozpouštědel

4. Čištění textilií mokrou cestou

5. Povrchově aktivní látky

6. Odstraňování nečistot pomocí chemických reakcí

7. Bělení textilií

8. Konsolidanty a adheziva

9. Konzervování archeologických textilií I

10. Konzervování archeologických textilií II

11. Konzervování kovů na textilu I

12. Konzervování kovů na textilu II

13. Dezinfekce textilií

14. Adjustace a způsoby uložení textilií

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Drábková Klára (05.06.2024)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha