PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Organické materiály památek II - B148028
Anglický název: Organic materials of cultural heritage objects II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na vlastnosti, degradaci a konzervování přírodních organických materiálů, které jsou častou součástí předmětů kulturního dědictví. Studenti se také seznámí s možnostmi konzervování moderních materiálů ve sbírkách.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Studenti budou mít základní znalosti o struktuře, vlastnostech a degradaci dřeva, papíru, textilu, usní, fotografických materiálů, stejně tak i moderních sbírkových předmětů. Získají základní znalosti o jejich konzervování.

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Zelinger, J., et al.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. 2. vydání, Academia Praha, 1987.

Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008.

Ďurovič, M. et al.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002, ISBN 80-7185-383-6.

Brydson J. A.: Plastics Materials. Butterworth Heineman, Oxford, 1999. ISBN 9780080514086

Oosten T.: Plastics in Art. Plastics in art: history, technology, preservation. Siegl, 2002.

Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry, 1992.

May E., Mark J.: Conservation science (Heritage materials), RSC Publishing, 2006.

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Sturge T:The Conservation of Leather Artefacts: Case Studies from the Leather Conservation Centre. 2000. ISBN: 0-946072-06-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

1. Dřevo - struktura a vlastnosti

2. Dřevo - poškození, ochrana a konzervování

3. Papír – výroba a vlastnosti

4. Papír – poškození a možnosti konzervování

5. Textilie – struktura a vlastnosti

6. Textilie – poškození a možnosti konzervování

7. Kolagenové materiály - výroba a vlastnosti

8. Kolagenové materiály - poškození a možnosti konzervování

9. Záznamové prostředky a pečeti – poškození a možnosti konzervování

10. Fotografické a filmové materiály – poškození a možnosti konzervování

11. Barevná vrstva – struktura a poškození

12. Metody průzkumu barevné vrstvy

13. Moderní materiály ve sbírkách – poškození a možnosti konzervování

14. Metody studia degradace organických materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Organické materiály památek I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (25.03.2021)

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se v SISu ze zkoušky neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha