PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Věcné kreslení - B148030
Anglický název: Non-Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Stoss Jan MgA.
Záměnnost : N148038
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Student bude umět

  • využít dovednost kreslení při restaurování.
  • udělat grafickou studii objektu a jeho detailů.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1. Perspektiva - krychle, jedno-, dvou- a trojúběžníková perspektiva.

2. Kvádr, válec, koule, jehlan, kužel.

3. Síť, šachovnice v perspektivě.

4. Elipsa (dutý válec).

5. Drapérie.

6. Jednoduché prostorové zátiší - lineární studie.

7. Zátiší se složitější stavbou.

8. Studie materiálu - dřevo, drapérie.

9. Studie materiálu - papír.

10. Studie materiálu - sklo.

11. Studie lesku na skle, porcelánu, kovu.

12. Kresba podle sádrových odlitků - portrét.

13. Studie detailu obličeje, rukou, nohou, kostry.

14. Lavírovaná studie, kopie, práce s čtvercovou sítí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Výtvarné cvičení I, Výtvarné cvičení II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na seminářích a vypracování kreseb dle zadání v stanovené kvalitě.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha