PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř programu konzervování-restaurování - B148033
Anglický název: Laboratory of Conservation-Restoration Program
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148052
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)
Laboratorní práce seznámí studenty prakticky zaměřených programů se základními laboratorními postupy využitelnými při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Student bude umět:

základní laboratorními postupy využitelné při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)

Laboratoř programu restaurování - textilní materiály

1. Identifikace přírodních pojiv

2. Materiálová skladba textilií

3. Viskozimetrie

4. Poškození vláken

5. Stanovení vlastností textilií, fixace

6. Stanovení čísla mědi

7. Konzervování železných předmětů

8. Konzervování předmětů z barevných kovů

9. Konzervování papíru

10. Materiálová skladba papíru

11. Mikrobiologie I

12. Mikrobiologie II

Laboratoř programu restaurování - kovové materiály

1.Identifikace kovů

2.Analýzy slitin a povlaků

3.Metalografie

4.Cínování

5.Pájení

6.Moření kovů

7.Barvení a patinování kovů

8.Předúpravy kovových povrchů

9.Konzervace kovů I - konverzní povlaky

10.Konzervace kovů II - laky a vosky

11.Mikrobiologie I

12.Mikrobiologie II

Laboratoř programu restaurování - sklo a keramika

1. Mikrobiologie I

2. Mikrobiologie II

3. XRF a XRD analýza keramických surovin, střepových hmot a glazur

4. Příprava a vytváření keramiky

5. Identifikace přírodních pojiv

6. Hodnocení mikrostruktury archeologické keramiky pomocí OM, obrazové analýzy a termické analýzy

7. Konzerování a měření pórovitosti různých druhů keramiky

8. Tavení skla

9. Chemická odolnost skla

10. Příprava vrstev metodou sol-gel

11. Stanovení SiO2 spektrofotometricky

12. Index lomu skla

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn., projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha