PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - B251003
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lederer Jaromír doc. Ing. CSc.
Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (08.12.2020)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. V ostatních společnostech studenti zhlédnou technologie a pracovní postupy, seznámí se s jejich řídícími procesy a dopady (environmentálními, ekonomickými a sociálními).
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.08.2019)

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

 
VŠCHT Praha