PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biotechnologie I - B319003
Anglický název: Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou v rámci předmětu nejprve seznámeni s obecnou podstatou a principy biotechnologií. Následně jsou probírány jednotlivé prvky biotechnologického procesu na modelu s mikrobiálním producentem, mezi něž se řadí výběr a příprava surovin, příprava průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikroorganismus, uspořádání procesů a jejich regulaci. Samostatná část je věnována procesům spojeným s použitím živočišných buněk. Obecné poznatky jsou doplněny konkrétními příklady procesů biotechnologické produkce významných sloučenin a dekontaminace životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.
Poslední úprava: Maťátková Olga (11.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vysvětlit podstatu jednotlivých skupin biotechnologických procesů
  • popsat požadované vlastnosti průmyslově používaných nástrojů biotechnologie (živé organismy nebo jejich části)
  • vysvětlit základní způsoby řízení a regulace biotechnologických procesů
  • popsat technologické postupy výroby významných sloučenin (aminokyselin, vitamínů, antibiotik ad.) a dekontaminace životního prostředí

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Literatura -

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Elsevier, Amserdam, 2016, ISBN 9780128012246

D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, ISBN 9780470054581

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Studijní opory -

http://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, klíčová historická data, typy biologických činitelů

2. Členění biotechnologií, celkový přínos biotechnologií

3. Design základních typů bioprocesů

4. Vlastnosti, výběr a příprava biologického činitele

5. Vývoj a příprava kultivačních médií

6. Suroviny pro biotechnologie

7. Biotransformace

8. Příklady průmyslové produkce antibiotik

9. Příklady průmyslové produkce aminokyselin a nukleotidů

10. Příklady průmyslové produkce vitamínů

11. Příklady průmyslové alkaloidů

12. Příklady průmyslové polysacharidů a proteinů

13. Kultivace živočišných buněk

14. Biotechnologie v životním prostředí

Poslední úprava: Maťátková Olga (11.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Biologie, Biochemie

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Požadavky na splnění zápočtu: vypracování a prezentování projektu na zadané téma.

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška.

Poslední úprava: Maťátková Olga (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha