Biotechnologie I - B319003
Anglický název: Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou v rámci předmětu nejprve seznámeni s obecnou podstatou a principy biotechnologií. Následně jsou probírány jednotlivé prvky biotechnologického procesu na modelu s mikrobiálním producentem, mezi něž se řadí výběr a příprava surovin, příprava průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikroorganismus, uspořádání procesů a jejich regulaci. Samostatná část je věnována procesům spojeným s použitím rostlinných nebo živočišných buněk. Obecné poznatky jsou doplněny konkrétními příklady procesů biotechnologické produkce významných sloučenin a dekontaminace životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Studenti budou umět:

  • vysvětlit podstatu jednotlivých skupin biotechnologických procesů
  • popsat požadované vlastnosti průmyslově používaných nástrojů biotechnologie (živé organismy nebo jejich části)
  • vysvětlit základní způsoby řízení a regulace biotechnologických procesů
  • popsat technologické postupy výroby významných sloučenin (aminokyselin, vitamínů, antibiotik ad.) a dekontaminace životního prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Elsevier, Amserdam, 2016, ISBN 9780128012246

D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, ISBN 9780470054581

Studijní opory -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

http://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Úvod do problematiky, vysvětlení pojmů, klíčová historická data

2. Členění biotechnologií, celkový přínos biotechnologií

3. Přehled základních technik přípravy biologického činitele

4. Technologické, ekonomické a bezpečnostní požadavky na průmyslový mikroorganismus

5. Suroviny pro biotechnologie

6. Vývoj a příprava kultivačních médií

7. Design základních typů bioprocesů

8. Základní principy izolace a purifikace biotechnologických produktů

9. Příklady průmyslové produkce aminokyselin

10. Příklady průmyslové produkce antibiotik

11. Příklady průmyslové produkce vitamínů a nukleotidů

12. Příklady průmyslové produkce alkaloidů a polysacharidů

13. Kultivace rostlinných a živočišných buněk

14. Biotechnologie v životním prostředí

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Biologie, Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Požadavky na splnění zápočtu: vypracování a prezentování projektu na zadané téma.

Forma zakončení předmětu: ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112