PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biotechnologie I - N319004
Anglický název: Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B319003
Pro druh:  
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B319003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (20.11.2014)
Biotechnologické procesy zasahují v současnosti do mnoha oblastí lidské činnosti. Studenti jsou nejprve obecně seznámeni s podstatou biotechnologií a jejich klasifikací. Následně jsou probírány jednotlivé prvky biotechnologického procesu na modelu s mikrobním producentem zahrnující výběr surovin, přípravu průmyslových kultivačních medií, požadavky na průmyslový mikrorganismus, uspořádání procesů a jejich regulaci. Samostatná část je věnována odlišnostem procesů spojených a použitím rostlinných nebo živočišných buněk. Obecné poznatky jsou dále detailně rozvedeny na konkrétních příkladech procesů pro produkci významných sloučenin, respektive dekontaminaci životního prostředí. V rámci semináře studenti připravují referát věnovaný biotechnologické produkci vybrané látky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

vysvětlit podstatu jednotlivých skupin biotechnologických procesů

popsat požadované vlatnosti průmyslově používaných nástrojů biotechnologie (živé organismy nebo jejich části)

vysvětlit základní způsoby řízení a regulace biotechnologických procesů

popsat technologické postupy výroby významných sloučenin (aminokyselin, vitamínů, antibiotika ad.) a dekontaminace životního prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Z: Demain, A.L.: Biotechnology for Beginners, Academic Press, London, 2007, 0123735815

D: Flickinger, M: Encyclopedia of Industrial Biotechnology, Bioprocess, Bioseparation, and Cell Technology, Wiley, Hoboken, 2010, 9780471799306

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

1. Introduction, explanation of terms, key historical data

2. Classification of biotechnology, the overall benefits of biotechnology

3. Overview of the basic techniques for improvement of technological strains

4. Technological, economic and safety requirements for industrial microorganism

5. Raw materials for biotechnology

6. Development and preparation of culture media

7. Design of basic types of bioprocess

8. Basic principles of isolation and purification of biotechnological products

9. Cultivation of plant and animal cells

10. Examples of industrial production of amino acids

11. Examples of industrial production of vitamins and nucleotides

12. Examples of industrial production of antibiotics

13. Examples of industrial production of alkaloids

14. Environmental biotechnology

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (18.11.2012)

Biologie, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 7
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha