PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Soudní lékařství - B320017
Anglický název: Forensic medicine
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Pilin Alexander doc. MUDr. CSc.
Záměnnost : N320083
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
Předmět seznámí studenty se základy hodnocení smrti a souvisejících změn, různými formami násilí a jejich projevy na lidském těle a s vybranými právními předpisy ve zdravotnictví, trestním zákoníku a soudně-znalecké činnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Zhodnotit stav těla zemřelé osoby s ohledem na časné a pozdní posmrtné změny ve vztahu k určení doby smrti a okolností svědčících pro smrt přirozenou či násilnou na místě nálezu zemřelé osoby; rozeznat základní typy fyzikálního a chemického násilí a jejich projevy na lidském těle; orientovat se v problematice identifikace a v právních předpisech ve zdravotnictví, trestním zákoníku a soudně-znalecké činnosti.

Literatura -
Poslední úprava: Pilin Alexander doc. MUDr. CSc. (24.01.2024)

Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada publishing 1999.

C.H. Beck: Soudní lékařství pro právníky, Praha 2000<./li>

Balíková M. : Forenzní a klinická toxikologie, Laboratorní toxikologická vyšetření, Galén Praha 2007.

Jiří Štefan, Jan Mach: Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi, Grada, 1. vyd., 2005.

Jaromír Tesař: Soudní lékařství, Avicenum, 3. dopl. vyd., 1985.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pilin Alexander doc. MUDr. CSc. (24.01.2024)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1.Historický přehled, koncepce a náplň oboru, základní právní předpisy.

2.Smrt, prohlídka zemřelých osob, posmrtné změny.

3.Patomorfologie smrti přirozené.

4.Forenzní traumatologie. Mechanismu vzniku poranění. Porušení zdraví fyzickými prostředky I.

5.Porušení zdraví fyzickými prostředky II.

6.Porušení zdraví specifickými typy násilí. Hodnocení závažnosti poranění.

7.Porušení zdraví chemickými látkami. Pojem jedu, intoxikace. Příznaky intoxikace.

8.Porušení zdraví anorganickými látkami.

9.Porušení zdraví organickými látkami.

10.Vitální reakce. Určování stáří poranění.

11.Soudně lékařská identifikace osob s nezjištěnou totožností. Forenzní stomatologie.

12.Určování věku v identifikaci. Proces stárnutí organismu.

13.Identifikace stop biologického původu.

14.Sestavení nálezu a znaleckého posudku. Soudně-znalecká činnost.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

Splnění ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha