PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie potravin - B323001
Anglický název: Food Chemistry
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://web.vscht.cz/dolezala/subpage4.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Záměnnost : AB323001, N323001, N323043
Je záměnnost pro: AB323001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Náplní předmětu jsou základní okruhy o chemickém složení potravin, fyzikálně-chemických, biochemických, senzorických a dalších vlastnostech jednotlivých složek, jejich funkci a významných interakcích a reakcích, které v potravinách probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování. Studenti budou seznámeni především se základními složkami výživy, tj. bílkovinami, tuky a sacharidy v jejich rozmanité podobě, ale také s dalšími esenciálními výživovými faktory (vitamíny, minerálními látkami) i látkami antinutričními a toxickými.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Studenti budou umět:

Základní chemické složení potravinářských surovin a potravin

Posoudit možné chemické přeměny látek během technologického i kulinárního zpracování potravinářských surovin a potravin

Posoudit hodnotu potravinářských surovin a potravin z nutričního hlediska

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.978-80-86659-16-9

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.: Food Chemistry, 4th revised edition, Springer, Berlin, 2009, 978-3-540-69933-0

D: Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R. (eds.): Fennema´s Food Chemistry, 4th edition, CRC Press, Boca Raton 2008, 0849392721

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

http://web.vscht.cz/dolezala/subpage1.html

http://e-knihovna.vscht.cz/admin/

http://www.sciencedirect.com/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

1. Úvod, historie, voda

2. Bílkoviny, peptidy, aminokyseliny

3. Sacharidy

4. Maillardova reakce a další reakce sacharidů

5. Lipidy

6. Autooxidace a další reakce lipidů

7. Vitaminy

8. Minerální látky a stopové prvky

9. Sloučeniny ovlivňující vůni potravin

10. Sloučeniny ovlivňující chuť potravin

11. Sloučeniny ovlivňující barvu potravin

12. Přirozené toxické látky

13. Potravinářská aditiva

14. Kontaminanty potravin

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (30.01.2018)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty Organická chemie I a Biochemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Doležal Marek doc. Dr. Ing. (25.01.2018)

K udělení zápočtu je nutné splnit pět kontrolních testů v průběhu semestru, popř. úspěšně absolvovat dodatečný souhrnný test. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha