PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Specializační projekt programu B301 - B352003
Anglický název: Specialization Project of Programme B301
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Nástroj pro výběr specializace studijního programu Biochemie a biotechnologie
Poslední úprava: Kubová Petra (07.05.2020)
Výstupy studia předmětu

Přiřazení studentů k jednotlivým specializacím dle zájmu spolupráce na projektech daného tématu

Poslední úprava: Kubová Petra (07.05.2020)
Sylabus

Studenti bakalářského studijního programu „B301 Biochemie a biotechnologie“ se přihlašují na specializaci na základě výběru zájmu o oblast.

Témata pro jednotlivé specializace Biotechnologie a bioinženýrství pod kódem: B301A

Témata specializace Přírodní látky a léčiva jsou zařazena pod kódem: B301B

Témata specializace Biochemie a mikrobiologie jsou zařazena pod kódem: B301C

Orientační přihlašování na témata probíhá na konci dubna/ začátku května.

Definitivní potvrzení výběru specializace je součástí zápisu do zimního semestru 2.ročníku.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.05.2020)
 
VŠCHT Praha