PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy forenzních databází - B402014
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhlíková Tereza Mgr. Ph.D.
Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Člupek Martin Ing. Ph.D. (02.02.2018)
Přednáška uvede do světa datových knihoven a databází v chemii, molekulové spektroskopii a v kriminalistice. Důraz je kladen na relační databáze, které kromě informačního potenciálu, jsou i vynikajícím výzkumným nástrojem. V přednášce budou uvedeny nejen příklady základních prostředků pro tvorbu jednoduchých knihoven a databází, ale i nástroje pro relační databáze.
Sylabus
Poslední úprava: Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

1) Úvod do databází a jejich účel.

2) Programování a datové struktury, kódy, formáty.

3) Soubory dat, typy souboru, databázové prostředky.

4) ERA model, klíče a kardinalita, normalizace

5) Architektura databází a informatika

6) Vyhledávání dat

7) Strojové učení pro vyhledávání

8) Kvantové počítače pro práci s daty

9) SQL Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk.

10) MySQL, SQL Server, MS Access, pandas phyton

11) Návrh relační databáze I

12) Návrh relační databáze II

13) Závěrečné shrnutí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha