Forenzní identifikace osob a věcí - B402019
Anglický název: Forensic identification of individuals and objects
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Záměnnost : N320079
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)
Studenti budou rozumět základům vzniku kriminalistických stop, druhy, metody a způsoby identifikace, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)

Student bude umět:

Základní principy a metody kriminalistiky. Teoretické základy kriminalistické identifikace. Využití kriminalistických stop při identifikaci osob, základy identifikace.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)

1. Identifikace objektů a identifikace systémů.

2. Otázky počítačového zpracování podkladů v daktyloskopii a jejich následné vyhodnocování.

3. Problematika molekulární genetiky (DNA).

4. Portrétní identifikace.

5. Kriminalistická identifikace - aktuální otázky identifikace systémů, které se týkají identifikace osob.

6. Využití výpočetní techniky, počítačové analýzy obrazu a z toho vyplývající identifikaci systémů.

7. Identifikace osob metodami molekulárními genetiky, antropologickými metodami, audioexpertiza.

8. Biometrické systémy identifikace osob.

9. Moderní možnosti identifikace věcí, především v oblasti trasologie.

10. Mechanoskopie, balistika, mikrostopy.

11. Zkoumání tiskáren a kopírek.

12. Možnosti využití analýzy obrazu v kriminalistice.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (31.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.03.2018)

V rámci předmětu student obhajuje individuální projekt a předmět je zakončen ústní zkouškou.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140