PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Forenzní identifikace osob a věcí - N320079
Anglický název: Forensic identification of individuals and objects
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B402019
Pro druh:  
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Je záměnnost pro: B402019, B320014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)
Studenti budou rozumět základům vzniku kriminalistických stop, druhy, metody a způsoby identifikace, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

Student bude umět:

Základní principy a metody kriminalistiky. Teoretické základy kriminalistické identifikace. Využití kriminalistických stop při identifikaci osob, základy identifikace.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

1. Identifikace objektů a identifikace systémů.

2. Otázky počítačového zpracování podkladů v daktyloskopii a jejich následné vyhodnocování.

3. Problematika molekulární genetiky (DNA).

4. Portrétní identifikace.

5. Kriminalistická identifikace - aktuální otázky identifikace systémů, které se týkají identifikace osob.

6. Využití výpočetní techniky, počítačové analýzy obrazu a z toho vyplývající identifikaci systémů.

7. Identifikace osob metodami molekulárními genetiky, antropologickými metodami, audioexpertiza.

8. Biometrické systémy identifikace osob.

9. Moderní možnosti identifikace věcí, především v oblasti trasologie.

10. Mechanoskopie, balistika, mikrostopy.

11. Zkoumání tiskáren a kopírek.

12. Možnosti využití analýzy obrazu v kriminalistice.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ320 (10.09.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha