PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Forenzní identifikace osob a věcí - B402019
Anglický název: Forensic identification of individuals and objects
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Záměnnost : N320079
Anotace -
Studenti budou rozumět základům vzniku kriminalistických stop, druhy, metody a způsoby identifikace, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.
Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Základní principy a metody kriminalistiky. Teoretické základy kriminalistické identifikace. Využití kriminalistických stop při identifikaci osob, základy identifikace.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Literatura -

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Sylabus -

1. Identifikace objektů a identifikace systémů.

2. Otázky počítačového zpracování podkladů v daktyloskopii a jejich následné vyhodnocování.

3. Problematika molekulární genetiky (DNA).

4. Portrétní identifikace.

5. Kriminalistická identifikace - aktuální otázky identifikace systémů, které se týkají identifikace osob.

6. Využití výpočetní techniky, počítačové analýzy obrazu a z toho vyplývající identifikaci systémů.

7. Identifikace osob metodami molekulárními genetiky, antropologickými metodami, audioexpertiza.

8. Biometrické systémy identifikace osob.

9. Moderní možnosti identifikace věcí, především v oblasti trasologie.

10. Mechanoskopie, balistika, mikrostopy.

11. Zkoumání tiskáren a kopírek.

12. Možnosti využití analýzy obrazu v kriminalistice.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

V rámci předmětu student obhajuje individuální projekt a předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha