Seminář nano a mikrotechnologií - B409014
Anglický název: Seminar of nano and microtechnology
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409074
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Students will learn to process, structure and critically evaluate information from mentioned sources. All the formal requirements for the structure of the text, tables and images as well as the citation of literary sources have to be complied with.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Search for primary and secondary sources of information using the basic databases (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science);

Analyze and evaluate information and to structure and process them to the form of scientific text;

Present and defend the main points of the literature review in the form of presentation and discussion.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura - angličtina

Students themselves will search literature related to their individual topics.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní opory - angličtina

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

None

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)