PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář nano a mikrotechnologií - N409074
Anglický název: Seminar of nano and microtechnology
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Tokárová Viola doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Students will learn to process, structure and critically evaluate information from mentioned sources. All the formal requirements for the structure of the text, tables and images as well as the citation of literary sources have to be complied with.
Poslední úprava: SEK409 (17.12.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Search for primary and secondary sources of information using the basic databases (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science);

Analyze and evaluate information and to structure and process them to the form of scientific text;

Present and defend the main points of the literature review in the form of presentation and discussion.

Poslední úprava: TAJ409 (07.10.2013)
Literatura - angličtina

Students themselves will search literature related to their individual topics.

Poslední úprava: TAJ409 (07.10.2013)
Studijní opory - angličtina

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: SEK409 (07.10.2013)
Sylabus -

Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.

Poslední úprava: TAJ409 (05.05.2010)
Studijní prerekvizity - angličtina

None

Poslední úprava: SEK409 (17.12.2013)
 
VŠCHT Praha