PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář nano a mikrotechnologií - N409074
Anglický název: Seminar of nano and microtechnology
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Tokárová Viola Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409014
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SEK409 (17.12.2013)
Students will learn to process, structure and critically evaluate information from mentioned sources. All the formal requirements for the structure of the text, tables and images as well as the citation of literary sources have to be complied with.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ409 (07.10.2013)

Students will be able to:

Search for primary and secondary sources of information using the basic databases (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science);

Analyze and evaluate information and to structure and process them to the form of scientific text;

Present and defend the main points of the literature review in the form of presentation and discussion.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ409 (07.10.2013)

Students themselves will search literature related to their individual topics.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: SEK409 (07.10.2013)

http://www.vscht.cz/kch/download/navody/indiv.pdf

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ409 (05.05.2010)

Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: SEK409 (17.12.2013)

None

 
VŠCHT Praha