PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Finanční matematika - B413010
Anglický název: Financial Mathematics
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/mat/Info.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Simerská Carmen doc. RNDr. CSc.
Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413017
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)
Semestrální předmět je koncipován jako kurs matematiky potřebné k porozumění podstaty finančních transakcí a investic. Zároveň seznamuje se základními pojmy z finančního světa a umožnuje tak lepší orientaci při finančním rozhodování. Předmět je doplněn praktickým využitím finančních funkcí v aplikaci EXCEL. Kurs předpokládá základní, alespoň jednosemestrální, kurs vysokoškolské matematiky a je vhodný pro studenty vysokých škol neekonomického směru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Studenti budou umět:

  • -matematické postupy a odvození vzorců pro finanční výpočty
  • -podstatu finančních transakcí a investic
  • -orientovat se ve finančním rozhodování
  • -ovládat finanční funkce v aplikaci Excel pro řešení finančních úloh.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Z: Simerská C., Finanční matematika, skripta, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-915-0

Z: Radová J., Dvořák P., Málek J., Finanční matematika pro každého, Grada, 2005,ISBN 80-247-1230-X

Z: Cipra T., Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, EKOPRESS, 2005, ISBN 80-86119-91-2

D: M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance : An Introduction to Financial Engineering. Springer-Verlag, 2003, ISBN 1852333308

Z:e-sbírka, C. Simerská, Sbírka příkladů, Finanční matematika, http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

http://www.vscht.cz/mat/FM/Financni.pdf

vzorová písemka: http://www.vscht.cz/mat/Info.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D. (30.09.2020)

Předmět je zakončen písemným testem (klasifikovaný zápočtový test).

Zápočet student získá na základě odpovídající účasti na cvičeních (v případě distanční výuky

nahrazují docházku odevzdané domácí úkoly) a zvládnutí závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

1. Základní pojmy, časová hodnota peněz.

2. Úročení, základní typy, akumulační funkce.

3. Področní a smíšené úročení, efektivní úroková míra, spojité úročení.

4. Rozdělení investic, bezriziková a riziková aktiva. Kapitálový trh.

5. Příklady finančních produktů a nástrojů.

6. Finanční model, portfolio, arbitráž.

7. Finanční deriváty, nepodmíněné a podmíněné. Forward.

8. Opce. Blackův-Scholesův model.

9. Inflace, hodnotové rovnice.

10. Investiční rozhodování, ekonomické ukazatele (PV, IRR).

11. Finanční toky, číslo RPSN.

12. Anuity. Hypotéky, spoření, úmor dluhu.

13. Dluhopisy, výnosová křivka.

14. Durace dluhopisu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (01.05.2019)

Matematika I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D. (30.09.2020)

Předmět je zakončen písemným testem (klasifikovaný zápočtový test).

Zápočet student získá na základě odpovídající účasti na cvičeních a zvládnutí závěrečného testu.

 
VŠCHT Praha