PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Objektově orientované programování - B445005
Anglický název: Object Oriented Programming
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Předmět je zaměřen na objektově orientované programování, jehož principy jsou demonstrovány nejen na jazyce Java. Praktická cvičení jsou věnována základům programovacího jazyka Java. Studenti jako individuální projekt implementují jednoduchou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Studenti budou umět:

  • vytvářet jednoduché konzolové aplikace komunikující s uživatelem prostřednictvím souborů.
  • vytvářet jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

http://www.java.net/

http://help.eclipse.org/

http://www.eclipse.org/swt/docs.php

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (23.02.2018)

1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.

2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.

3. Třídy a instance, metody a atributy.

4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.

5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.

6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory.

7. Balíky a archivy JAR, spouštění programu z archivu JAR a konzolové aplikace.

8. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.

9. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.

10. Typy komponent a jejich základní události.

11. Akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.

12. Kontejnerové komponenty, rozmísťování komponent, používání panelů, aktualizace rozměru komponenty.

13. Komponenty a jejich události, metody událostí.

14. Aplety a jejich životní cyklus.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (23.02.2018)

Počítačové praktikum

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

zápočet - odevzdání protokolů ze samostatných úkolů

zkouška - ústní

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha