PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programovací techniky - B445013
Anglický název: Programming Techniques
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445055
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopeni základních datových struktur a nad nimi pracujících algoritmů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Navrhnout efektivní struktury k realizaci dané úlohy

Navrhnout efektivní realizaci algoritmu řešení

Vyhodnotit paměťovou a časovou náročnost algoritmu

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992.

Z Wirth N.: Algoritmy+datové struktury=programy, SNTL, Praha, 1988.

Z. Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988.

D Virius M.:Programování v C++, ČVUT, Praha 2004

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

interní studijní materiály

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

1. Seznam: smysl, realizace, operace se seznamem.

2. Fronta, zásobník, prioritní fronta jako speciální seznamy

3. Strom: smysl, realizace, operace se stromem.

4. Dynamické datové struktury: smysl, realizace v poli, souboru a v operační paměti.

5. OOP: třída, objekt, zapouzdření, dědičnost, mnohotvárnost, přetěžování operátorů, metod.

6. Dynamické datové struktury jako objekty: pole, seznamy, stromy.

7. Rekurze: smysl, realizace, divide et impera, podproblém, analýza podstromu.

8. Algoritmus: definice, časová a paměťová náročnost, NP-úplné problémy.

9. Událost: smysl, vznik, přerušení, ošetření, událostmi řízené programování.

10. Realizace posloupností, konečných a nekonečných součtů a součinů.

11. Realizace iteračních postupů: řešení nelineárních rovnic a jejich soustav.

12. Hledání optimálního řešení: hrubá síla, náhodná střelba a procházka, lokální extrémy.

13. Symbolické výpočty: smysl, princip, realizace.

14. Realizace algoritmů v reálném čase, multiprocesorové algoritmy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Znalost libovolného programovacího jazyka.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Algoritmizace a programování

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

zápočet - odevzdání protokolů ze samostatných úkolů

zkouška - ústní

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha