PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Algoritmizace a programování v Matlabu - B445016
Anglický název: Algorithmization and programming in Matlab
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445089
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti se naučí používat nové softwarové prostředí Matlab, které je využitelné pro širokou paletu aplikací. Seznámí se hlouběji algoritmizací problémů a zároveň aplikují dříve získané poznatky a dovednosti na zpracování dat, použití numerických metod a řešení inženýrských úloh.
Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

algoritmizovat úlohu

používat Matlab v dialogovém i programovém režimu

používat Simulink

řešit komplexní problém pomocí jimi vytvořeného programu

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Literatura -

Z ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB pro začátečníky. 1. vydání. Praha: BEN - technická literatura, 2003. 144 s. ISBN 80-7300-095-4

D ZAPLATÍLEK, K. – DOŇAR, B.: MATLAB – tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN, 2004, 2. díl

D KARBAN, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Studijní opory -

interní studijní materiály

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Sylabus -

1. Seznámení s prostředím, modus kalkulátoru, dávkové soubory, help

Algoritmizace – popis obecného algoritmu, členění

2. Práce s maticemi, specifické typy matic, maticové funkce, konstanty

3. Práce s grafikou, zobrazovací funkce

Algoritmizace – výstupy

4. Rozhodovací funkce, logické operace

Algoritmizace – rozhodování

5. Cykly

Algoritmizace – cykly s pevným a proměnným počtem opakování

6. Načítání proměnných ze souborů, typy souborů, globální proměnné

Algoritmizace – vstupy

7. Uživatelem tvořené funkce

8. První samostatný projekt

9. Symbolická matematika

10. 3D grafika

11. Řešení komplexního problému více metodami – vestavěné funkce versus vlastní programátorský přístup (např. vybraného chemicko-inženýrského procesu popsaného ODR)

12. Simulink I – seznámení s knihovnou funkcí, řešení jednoduchých úloh

13. Simulink II – řešení složitější úlohy, srovnání s klasickým přístupem

14. Druhý samostatný projekt

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Vstupní požadavky -

Matematika, fyzika

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika, fyzika

Poslední úprava: Bártová Darina (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

klasifikovaný zápočet - 2 samostatné projekty (programy)

Poslední úprava: Bártová Darina (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 3 84
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha