PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmizace a programování v moderních jazycích - B445051
Anglický název: Algorithmization and programming in modern languages (e-course)
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Finkeová Jana Ing. CSc.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz Algoritmizace a programování v moderních jazycích je zaměřen na studenty, kteří začínají programovat, potřebují získat základní znalosti o algoritmizaci úloh a osvojit si základní programovací návyky. Cílem kurzu je seznámit je s třemi programovacími jazyky C#, VBA a Python, které lze využívat k programování aplikací pro OS Windows, automatizaci v MS Office anebo např. zpracování a prezentaci dat či programování speciálních knihoven pro ostatní software.
Poslední úprava: Finkeová Jana (31.07.2019)
Literatura

Z: Knuth D. E.,Umění programování - Základní algoritmy,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2025-5

Z: Sharp J.,Microsoft Visual C# 2008 Krok za krokem,Computer Press,2008,ISBN: 978-80-251-2027-9

D: Mareš A., 1001 tipů a triků pro C# 2010, Computer Press 2011, ISBN: 978-80-251-3250-0

Z: SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.

Poslední úprava: Finkeová Jana (31.07.2019)
Sylabus

Úvod do algoritmizace, datové typy, tiché přetečení, zaokrouhlovací chyba.

C#: proměnné, deklarace proměnných, operátory.

C#: řízení běhu programu výjimky, ošetření chyb.

C#: základní algoritmy, paměťová a časová složitost algoritmů.

Python: Proměnné a operátory, řízení běhu programu, vestavěné funkce

Python: Třídy a objekty, ošetření chyb, pokročilé matematické funkce a zobrazování dat.

VBA: Proměnné a operátory, řízení běhu programu.

VBA: Tvorba uživatelských funkcí a maker.

VBA: Tvorba dialogových oken.

VBA: Úprava uživatelského rozhraní.

Poslední úprava: Nachtigalová Iva (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha