Základy projektového managementu - B501004
Anglický název: Principles of Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Základní:

  • Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

Doplňková

  • Portny, Stanley E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.
  • Horine, Greg. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.
  • Svozilová, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
  • PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.
  • MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Sylabus
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Úvod do projektového řízení

2. Projekt, projektový imperativ, životní cyklus projektu

3. Plánování projektu – WBS,

4. Plánování projektu – odhady času a zdrojů

5. Plánování projektu – časové plánování v projektech, síťová analýza, CPM, PERT, Ganttův diagram

6. Projektový tým, projektová organizace, tvorba týmu,

7. Projektový manažer a jeho role

8. Motivace týmu, komunikace, vývojové fáze projektového týmu.

9. Zainteresované strany projektu, jejich analýza a komunikace s nimi.

10. Dodavatelské vztahy v projektu.

11. Řízení projektu, monitoring, metody a techniky řízení projektu.

12. Aplikace projektového cyklu v řízení projektu. Softwarová podpora.

13. Ukončování projektu. Poprojektová fáze a postimplementační analýzy.

14. Agilní přístupy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Podmínkou je vypracování a prezentace projektu v týmu.