PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Principles of Project Management - AB501004
Anglický název: Principles of Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: B501004
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: POŠTA, V. Mikroekonomie pro navazující magisterské studium na MÚVS ČVUT, 2017.

D: COCHRANE, J.H. Asset Pricing, 2005.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (17.01.2020)

1. Introduction to project management

2. Project, project imperative, project lifecycle

3. Project planning - WBS,

4. Project Planning - Time and Resource Estimates

5. Project Planning - Time Planning in Projects, Network Analysis, CPM, PERT, Gantt Chart

6. Project team, project organization, team building,

7. Project manager and his role

8. Team motivation, communication, development phase of the project team.

9. Stakeholders of the project, their analysis and communication with them.

10. Supplier relations in the project.

11. Project management, monitoring, methods and techniques of project management.

12. Application of project cycle in project management.

13. Ending the project

14. Post-project phase and post-implementation analysis.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Studenti postupují k závěrečné písemné zkoušce na základě zisku alespoň 50 % bodů z průběžných testů během semestru.

 
VŠCHT Praha