Mikroekonomie - B501010
Anglický název: Microeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 40 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501010
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se soustředí na standardní mikroekonomickou analýzu cen na trzích výstupu a vstupů. Pozornost je rovněž věnována problematice tržních selhání.
Literatura
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na vŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Hořejší B, Soukupová J, Macáková L, Soukup J. Mikroekonomie. Management Press. 2011.

D: Pindyck R, Rubinfeld D. Microeconomics, 8th edition. PrenticeHall. 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Podmínky optimální volby spotřebitele na trzích statků a služeb. Marshallova a Hicksova poptávka.

2. Analýza poptávky s ohledem na změny cen. Substituční a důchodový efekt. Křížový substituční a důchodový efekt. Funkce PCC. Cenové elasticity.

3. Analýza poptávky s ohledem na změny důchodu. Engelova výdajová funkce. Důchodová elasticita.

4. Produkční a nákladová analýza v krátkém období.

5. Produkční a nákladová analýza v dlouhém období.

6. Analýza příjmů.

7. Podmínka maximalizace zisku a maximalizace příjmů. Vliv změny podmínek poptávky, produkce a cen vstupů na rozhodnutí firmy.

8. Rozhodování monopolu. Cenová diskriminace.

9. Rozhodování v podmínkách oligopolu. Model s cenovým vůdcem. Cournotův model. Stackelbergův model.

10. Rozhodování v podmínkách monopolistického trhu. Rozdíl mezi krátkým a dlouhým obdobím.

11. Maximalizace zisku na trhu práce.

12. Maximalizace užitku a nabídka práce.

13. Tržní selhání

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.